Medische misser

medische misser letselschade advocaten goppel lubbers

 

Heeft u een vraag over letselschade of smartengeld?
Stuur ons uw vraag en wij beantwoorden deze zo snel mogelijk.

Stel hier uw gratis vraag

Medische misser:
Schade op verzekeraar verhalen


Het missen van de juiste diagnose, het voorschrijven van een verkeerde behandeling, of het uitvoeren van een verkeerde operatie: het gebeurt niet opzettelijk maar toch gebeurt het maar al te vaak. Een vergissing is menselijk, maar de gevolgen kunnen ernstig zijn. Niet elke complicatie leidt tot aansprakelijkheid, maar als er sprake is van letsel dat bij zorgvuldig medisch handelen had kunnen worden vermeden, kan de daaruit voortvloeiende schade op de verzekeraar van de arts of het ziekenhuis worden verhaald.

Behandelrelatie niet onder druk?
Over het algemeen gaat een patiënt er niet snel toe over om de arts aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Je moet misschien nog verder met deze arts en komt de behandelrelatie niet onder druk te staan als ik hem/haar aansprakelijk stel? Dat is een begrijpelijke gedachte, maar daarbij is belangrijk om te weten dat elke arts en elk ziekenhuis of zorginstelling verzekerd is. Maakt de arts een fout dan hoeft niet de patiënt te blijven zitten met de (financiële) gevolgen, maar moet de verzekering van de arts deze vergoeden.

Verzekering regelt schade met letselschade advocaat slachtoffer
Als de patiënt dat wil, kan hij gewoon verder met de arts en met het ziekenhuis, want de verzekering regelt de schade met de letselschadeadvocaat van het slachtoffer.

De toetsingsnorm is of de behandeling of operatie beneden de daarvoor geldende professionele standaard is gebleven. Als dat zo is, moet alle daaruit voortvloeiende schade vergoed worden inclusief de redelijke advocaatkosten. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend, gratis gesprek met een van onze letselschadeadvocaten in Haarlem.