mr. A.G. Lubbers

Mr. A.G. Lubbers, letselschadeadvocaat te Haarlem


Letselschadeadvocaat mr. A.G. (Age) Lubbers studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en werd in 1985 advocaat. Mr A.G. Lubbers is helemaal gespecialiseerd in het letselschaderecht. Hij rondde de postacademische Grotiusopleiding Personenschade af. Age heeft meer dan 25 jaar ervaring als advocaat op het gebied van letselschade en schadevergoeding. Voor het bereiken van een adequate vergoeding van letselschade koppelt Age Lubbers een jarenlange ervaring aan een praktische aanpak.

Zo maar een aantal karaktertrekken die je nodig hebt als letselschadeadvocaat:

Respect.
Integriteit.
Inlevingsvermogen.
Compassie.
Doorzettingsvermogen.
Flexibiliteit.
Gedrevenheid.

Letselschadeadvocaat

Al in 1985 behandelde Age Lubbers zijn eerste letselschadezaak. Een ontploffing aan boord van een schip in IJmuiden. Ernstige brandwonden. Onbeschrijfelijk leed. Veel schade. Een verzekeraar die maar bleef weigeren en uiteindelijk overstag ging.

“Ik begon in een tijd dat een advocaat nog alles deed, echtscheidingen, ontslag, huur, strafzaken, noem maar op”, zo vertelt Age Lubbers. Gaandeweg raakte hij steeds meer gefascineerd door letselschadezaken en toen hij steeds meer letselschadezaken kreeg vond hij het essentieel om die zaken dan ook echt goed te doen. Dat kan alleen door je helemaal te specialiseren, door de specialistenopleiding te volgen van de Grotiusacademie, lid te worden van de specialistenverenigingen.

Grote successen volgden. Zoals de pilote met een whiplash, die na jaren van getouwtrek met de verzekeraar ruim drie ton kreeg. Of een andere client, een totaal onschuldige man, bij wie een zwaarbewapend arrestatieteam van de politie een inval deed, alleen hadden ze zich in het adres vergist, ze moesten een paar huizen verderop zijn. Die man raakte zo erg getraumatiseerd dat hij ook tonnen vergoed kreeg om de misgelopen carrière te compenseren.

Altijd opkomen voor de belangen van het slachtoffer

“Ik kom als letselschadeadvocaat altijd op voor de belangen van het slachtoffer”, aldus Age Lubbers.
“Altijd de underdog. Altijd tegen een sterkere tegenstander”.

“Ik verdedig de belangen van het slachtoffer tegen de dader, of de ontslagen werknemer tegen de werkgever, de aangereden voetganger tegen de WA- verzekeraar van de automobilist, ik verdedig altijd de zwakkere partij.”

Mijn drijfveer is het bestrijden van misstanden en onrecht. De uitdaging is om een goede financiële regeling te treffen. Meestal in geld, maar soms ook op een andere manier, vaak ook met een rehabilitatie, bijvoorbeeld reïntegratie in het eigen werk of naar een prima baan ergens anders, ondanks het letsel.
Mijn doel als letselschadeadvocaat is het bereiken van een adequate regeling, met een passende schadevergoeding voor het slachtoffer, door te onderhandelen en desnoods door te procederen.

Verzekeraar is taaie tegenstander

Het is af en toe wel een kwestie van volhouden. Verzekeraars zijn taaie tegenstanders, maar uiteindelijk is het juist hun vak om schade te regelen, daar betalen de verzekerden immers premie voor. Als verzekeraars nooit zouden uitkeren sloot niemand meer een verzekering. Als je als slachtoffer helemaal alleen staat tegenover een verzekeraar, kan dat natuurlijk in je nadeel zijn. Als je een ervaren letselschadeadvocaat aan je zijde hebt, kom je veel verder. Verzekeraars weten dat en hebben er geen belang bij om te blijven weigeren.
Het is altijd beter een specialist in te schakelen, samen sta je sterk!

Contact

 lubbers@goppelenlubbers.nl

 023-551 23 52