Smartengeld

smartengeld letselschade goppel lubbers advocaten

 

Heeft u een vraag over letselschade of smartengeld?
Stuur ons uw vraag en wij beantwoorden deze zo snel mogelijk.

Stel hier uw gratis vraag

Smartengeld: wij streven ernaar het maximale eruit te halen


Bij smartengeld gaat het om opgelopen immateriële schade. In het algemeen geldt dat u recht hebt op volledige vergoeding van alle schade die door de fout van een ander is veroorzaakt. Die schade kan materieel zijn maar ook immaterieel. In het laatste geval gaat het om niet zichtbare schade en spreken wij over smartengeld (of smartegeld). Smartengeld is lastig te berekenen en geldt als een financiële tegemoetkoming voor iemands geleden schade wegens pijn, verdriet, gederfde levensvreugde, een gemiste vakantie of psychische gevolgen van het letsel. Hoeveel pijn heeft u geleden en welke gevolgen heeft de opgelopen schade voor de rest van uw leven? Ondanks het feit dat het smartengeld in Nederland relatief laag is vergeleken met Amerika en Engeland, kan het gaan om aanzienlijke bedragen. In alle gevallen streven wij naar maximale hoogte van het smartengeld.

Smartengeld; welke factoren bepalen de hoogte?
In de bepaling van de hoogte van het smartengeld houdt de rechter rekening met de ernst van de zaak, het leed tijdens het ongeval, de tijd die nodig is voor genezing en eventueel ongeneesbaar letsel. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door de ernst van de (blijvende) gevolgen van een ongeval. Ook belangrijk is welke vergoedingen door de rechter zijn toegekend in vergelijkbare gevallen.

Samengevat wordt de hoogte van het smartengeld bepaald door:

  • de ernst van het letsel
  • de inbreuk hiervan op zowel de werk- als de privé situatie
  • de periode van herstel
  • mogelijke chronische gevolgen, zowel lichamelijk als geestelijk
  • leeftijd

Neem voor een vrijblijvend en gratis gesprek over de mogelijkheden van smartengeld contact op met een van onze letselschadeadvocaten.