Goppel & Lubbers

Kantoor Goppel & Lubbers Advocaten is op 1 januari 2019 gesloten.
De emailadressen van Mr Goppel en Mr Lubbers worden nog enige tijd gecontinueerd:
goppel@goppelenlubbers.nl (Mr J.R. Goppel)
lubbers@goppelenlubbers.nl (Mr A.G. Lubbers)